Specyfika wpływu obciążeń treningowych na organizm sportowców

Obciążenie treningowe to praca mięśniowa wykonywana przez sportowca podczas sesji treningowej, w cyklu tygodniowym, miesięcznym, półrocznym i rocznym. Obciążenie treningowe jest miarą wielkości wysiłku wkładanego podczas treningu.

Umożliwia porównanie wysiłku wkładanego w krótkie ćwiczenia o dużej intensywności z dłuższymi treningami o małej intensywności. Na przykład można porównać wysiłek odczuwany podczas długiej jazdy na rowerze o niskiej intensywności z wysiłkiem odczuwanym podczas sprintu o wysokim tempie.

Na co wpływa obciążenie treningowe?

Obciążenie treningowe ocenia wpływ sesji treningowej na organizm i umożliwia porównanie obciążenia związanego z różnymi rodzajami ćwiczeń. Ocena jest obliczana na podstawie przyspieszenia nadgarstka i wydatku energetycznego. Ciągłe monitorowanie obciążenia treningowego może pomóc w dostosowaniu intensywności i czasu trwania treningu do celów użytkownika.

Dane dodatkowe

Aby wybrać optymalne obciążenie treningowe, odpowiednie dla danej fazy treningu, należy wcześniej ocenić jego skuteczność. Ocena powinna opierać się na cechach, które głównie decydują o jakościowym i ilościowym pomiarze wpływu obciążenia treningowego na organizm sportowca, takich jak jego treść, objętość, intensywność i organizacja.

Obciążenie treningowe jest obliczane na podstawie tętna i przyspieszenia nadgarstka. Kilka publikacji naukowych potwierdza słuszność algorytmów wykorzystywanych do obliczania wydatku energetycznego podczas ćwiczeń. Ponadto niektóre badania potwierdzają dokładność szacowania wydatku energetycznego za pomocą akcelerometru.

Jak działa funkcja obciążenia treningowego?

Funkcja obciążenia treningowego zapewnia komentarz tekstowy dotyczący intensywności treningu. Jest on obliczany dla każdego treningu na podstawie tętna, intensywności i czasu trwania ćwiczenia oraz uwzględnia spożycie węglowodanów i białek podczas ćwiczeń. Wartość obciążenia treningowego jest przedstawiana jako przybliżone oszacowanie czasu regeneracji (w dniach i godzinach), co umożliwia dokładniejsze porównanie wyników różnych sesji treningowych.

Główną nowością tej techniki jest wywieranie ogromnego wpływu treningowego na organizm sportowca poprzez stosowanie dużej ilości obciążeń jednokierunkowych w ograniczonej czasowo (do 2 miesięcy) fazie. Na przykład w oparciu o koncepcję przygotowań do Igrzysk Olimpijskich opracowywany jest program mający na celu poprawę i rozwój szybkości i mocy mięśni biorących udział w ruchach uderzeniowych bokserów na etapie przygotowania ogólnego w okresie przygotowawczym.